Rådets forordning (EØF) nr. 3071/79 af 18. december 1979 om indgåelse af aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og republikken Guatemala om handel med tekstilvarer