Kommissionens beslutning af 15. marts 1978 om bemyndigelse af Den italienske Republik til fra fællesskabsbehandling at undtage nye dæk (ikke massive), herunder slangeløse, som henhører under pos. ex 40.11 i den fælles toldtarif, har oprindelse i Japan og frit kan omsættes i de andre medlemsstater