Skriftlig fråga E-004693/11 Theodoros Skylakakis (PPE) till kommissionen. Frågan om avfallshantering på Zakynthos