Ενημέρωση σχετικά μέ τη θέση σέ Ισχύ της συμφωνίας έμπορικής καί οικονομικής ιτυνεργασίας μεταξύ τής Ευρωπαϊκής Οίκονομικής Κοινότητος καί τής Ινδίας