Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve KOM/C/I6O (engelske maskinskrivere)