Kommissionens beslutning af 19. marts 1979 om fastsættelse af mindestepriser ved salg af smør med henblik på den første særlige licitation, afholdt inden for rammerne af den løbende licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 262/79