Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1000/75 af 17. april 1975 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for sweatere, pull-overe og jumpere, under underposition 60.05 A I, som har oprindelse i udviklingslande og omfattes af de toldpræferencer, der er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 3048/74 af 2. december 1974