Kommissionens Beslutning af 4. marts 1974 om fastsættelse af mindsteprisen ved salg af smør med henblik på den 39. særlige licitation afholdt inden for rammerne af den løbende licitation der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1259/72