Rådets forordning nr. 606/72 af 23. marts 1972 om ændring af forordning (EØF) nr. 1599/71 for så vidt angår gennemførelsen af de yderligere betingelser, som indført vin, der er bestemt til direkte menneskeligt forbrug, skal opfylde