Rådets Forordning (EØF) nr. 1121/74 af 29. april 1974 om fastsættelse af producentindikativprisen, markedsindikativprisen og interventionsprisen for olivenolie, for produktionsåret 1974/1975