Sag C-512/17: Domstolens dom (Femte Afdeling) af 28. juni 2018 — sag indledt af HR (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Sąd Rejonowy Poznań — Stare Miasto w Poznaniu — Polen) (Præjudiciel forelæggelse — retligt samarbejde i civile sager — kompetence, anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar — forordning (EF) nr. 2201/2003 — artikel 8, stk. 1 — barnets sædvanlige opholdssted — spædbarn — omstændigheder, der er afgørende med henblik på at fastlægge dette sted)