Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2905/75 af 6. november 1975 om fastsættelse af de præmier, der skal lægges til importafgifterne på ris og brudris