Skriftlig forespørgsel E-2663/10 af Ilda Figueiredo (GUE/NGL) til Kommissionen. Støtte til tekstil- og beklædningssektoren