Rådets Forordning (EØF) nr. 3358/73 af 26. november 1973 om anvendelse af beslutning nr. 6/73, truffet af Den blandede Komité, EØF-Norge, der supplerer og ændrer artiklerne 24 og 25 i Protokol nr. 3 om definitionen af begrebet »varer med oprindelsesstatus« og om metoderne for administrativt samarbejde