Rådets førstebehandlingsholdning (EU) nr. 1/2015 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF om fastsættelse af de største tilladte dimensioner i national og international trafik og største tilladte vægt i international trafik for visse vejkøretøjer i brug i Fællesskabet Vedtaget af Rådet den 16. oktober 2014 EØS-relevant tekst