TITJUR Domstolens Dom af 4. oktober 1972. # Georg Brunner KG mod Hauptzollamt Hof. # Anmodning om præjudiciel afgørelse: Finanzgericht München - Tyskland. # Oprindelse i Polen. # Sag 9-72. Brunner