Licitationsbekendtgørelse nr. 1 om salg med henblik på udførsel af frosne oksebagfjerdinger, oplagret af det irske interventionsorgan