Meddelelse fra Kommissionen i henhold til artikel 2, stk. 2, første afsnit, i Rådets forordning (EØF) nr. 3009/75 af 17. november 1975