Kommissionnes Forordning (EØF) nr. 2570/74 af 9. oktober 1974 om ændring af visse af Kommissionens forordninger om mælk og mejeriprodukter som følge af forhøjelsen af interventionsprisen for smør