Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2561/75 af 8. oktober 1975 om ændring af importafgiftens basisbeløb for sirupper og visse andre sukkerprodukter