Kommissionens forordning (EØF) nr. 1767/68 af 6. november 1968 om en mindsteprisordning for udførsel af blomsterløg og -knolde til tredjelande