Kommissionens beslutning af 26. oktober 1979 om fastsættelse af maksimumsbeløbene for levering af butteroil som fødevarehjælp inden for rammen af licitationsproceduren i henhold til forordning (EØF) nr. 2209/79