Kommissionens Beslutning af 3. december 1976 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for levering af butteroil som fødevarehjælp inden for rammen af licitationsproceduren i henhold til forordning (EØF) nr. 2607/76