SPOERGSMAAL NO 62 AF GEORGE BENJAMIN PATTERSON (H-175/79) TIL RAADET: FORSLAG TIL DIREKTIV OM BEKAEMPELSE AF ILLEGAL VANDRING OG ILLEGAL BESKAEFTIGELSE