77/733/EØF: Rådets Afgørelse af 21. november 1977 om udnævnelse af en efterfølger for et medlem af Udvalget for Den europæiske Socialfond