73/306/EØF: Kommissionens Afgørelse af 25. september 1973 om nedsættelse af en rådgivende forbrugerkomité