Berigtigelse til Kommissionens Forordning (EØF) nr. 889/74 af 16. april 1974 om åbning af en licitation med henblik på tilvejebringelse af blød hvede og mel af blød hvede som støtte til republikken Filipinerne (EFT nr. L 104 af 17.4.1974)