Høring af Det økonomiske og sociale Udvalg angående forslag til Rådsdirektiv om foranstaltninger til afhjælpning af vanskelighederne for kulbrinteforsyningen