Kommissionens forordning (EØF) nr. 2136/78 af 11. september 1978 om fastsættelse af afgifterne ved indførsel af hvidt sukker og råsukker