Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2258/74 af 30. august 1974 om fastsættelse af eksportafgifter ved udførsel af stivelsesholdige varer