Kommissionens beslutning af 16. maj 1978 om fastsættelse af maksimumsbeløbet for den særlige støtte til skummetmælkspulver med henblik på den 9. særlige licitation, der er nævnt i forordning (EØF) nr. 1844/77