Συνοπτικά πρακτικά της συνεδρίασης της Παρασκευής, 28 Οκτωβρίου 1983