Domstolens dom (anden afdeling) af 30. november 1978 i sag 87/78 (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Finanzgericht Hamburg): firmaet Welding & Co., Hamburg, mod Hauptzollamt Hamburg-Waltershof