AFTALE MELLEM DET EUROPAEISKE OEKONOMISKE FAELLESSKAB OG DEN FOEDERATIVE REPUBLIK BRASILIEN OM HANDEL MED TEKSTILVARER #