Rådets Forordning (EØF) nr. 2861/77 af 19. december 1977 om åbning, fordeling og forvaltning af et fællesskabstoldkontingent for frosset kød af hornkvæg henhørende under pos. 02.01 A II b) i den fælles toldtarif (1978)