Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1359/74 af 31. maj 1974 om fastsættelse af de beløb, der skal anvendes som udligningsbeløb for produkter fra korn- og rissektoren