Domstolens dom (første afdeling) af 30. oktober 1974 i sag nr. 188/73: Daniele Grassi mod Rådet for De europæiske Fællesskaber