Kommissionens Forordning (EØF) nr. 1416/73 af 25. maj 1973 om ændring af monetære udligningsbeløb