Skriftlig forespørgsel E-5003/06 af Chris Davies (ALDE) til Kommissionen. Genmodificerede afgrøder