/* */

Rådets forordning (EØF) nr. 1197/81 af 28. april 1981 om fastsættelse af basisprisen og standardkvaliteten for slagtede svin for perioden fra den 1. november 1981 til den 31. oktober 1982