De Europæiske Fællesskabers Tidende Forhandlinger i Europa-Parlamentet Sessionen 1985/1986. Fuldstændigt referat af møderne fra den 10. til den 14. juni 1985