SKRIFTLIG FORESPØRGSEL nr. 262/97 af Richard HOWITT til Kommissionen. EU's udvidelse og reformen af strukturfondene