Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2307/76 af 23. september 1976 om ændring af forordning (EØF) nr. 2197/76, for så vidt angår afsætning af olivenolie, som det italienske interventionsorgan ligger inde med