Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2052/74 af 1. august 1974 om ændring af de monetære udligningsbeløb