Kommissionens forordning (EØF) nr. 2975/78 af 15. december 1978 om genindførelse af opkrævning af toldafgifter for paraplyer, under position 66.01, som har oprindelse i Sydkorea og omfattes af de toldpræferencer, som er fastsat i Rådets forordning (EØF) nr. 2705/77