Kommissionens Forordning (EØF) nr. 2709/74 af 25. oktober 1974 til den tredje ændring af forordning (EØF) nr. 722/74 om bemyndigelse til at der til svineproducenterne i Det forenede Kongerige ydes en national, faldende støtte og til ændring af bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 723/74 om den støtte, der skal ydes til irske svineproducenter