/* */

Kommissionens Forordning (EØF) nr. 927/75 af 10. april 1975 om fastsættelse af de præmier, der skal lægges til importafgifterne på ris og brudris