Rådets Afgørelse af 17. februar 1975 om indgåelse af aftalen mellem Det europæiske økonomiske Fællesskab og Den arabiske republik Ægypten om levering af butteroil som fødevarehjælp