Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1400 оd 5. listopada 2020. o odobrenju etilnog estera β-apo-8’-karotenske kiseline kao dodatka hrani za piliće za tov, kokoši nesilice i manje značajne vrste peradi za nesenje i za tov (Tekst značajan za EGP)