Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/1400 af 5. oktober 2020 om godkendelse af beta-apo-8′-carotensyre-ethylester som tilsætningsstof til foder til slagtekyllinger, æglæggende høner samt mindre udbredt æglæggende fjerkræ og mindre udbredt slagtefjerkræ (EØS-relevant tekst)